(root) / slovenia / 2013

Back to ICCC...

Imperial College Caving Club Photo Archive:

Images:

13-07-10-RhysTyers-DSC_0109 13-07-10-RhysTyers-DSC_0115 13-07-10-RhysTyers-DSC_0120 13-07-12-RhysTyers-DSC_0133 13-07-12-RhysTyers-DSC_0164 13-07-12-RhysTyers-DSC_0170 13-07-12-RhysTyers-DSC_0189 13-07-14-RhysTyers-DSC_0244 13-07-14-RhysTyers-DSC_0246 13-07-14-RhysTyers-DSC_0254 13-07-14-RhysTyers-DSC_0255 13-07-14-RhysTyers-DSC_0259 13-07-14-RhysTyers-DSC_0276 13-07-14-RhysTyers-DSC_0287 13-07-14-RhysTyers-DSC_0289 13-07-14-RhysTyers-DSC_0322 13-07-16-RhysTyers-DSC_0328 13-07-16-RhysTyers-DSC_0334 13-07-17-PeteHambley-IMG_0856 13-07-17-PeteHambley-IMG_0858 13-07-17-PeteHambley-IMG_0859 13-07-17-PeteHambley-IMG_0864 13-07-17-PeteHambley-IMG_0865 13-07-17-PeteHambley-IMG_0866 13-07-17-PeteHambley-IMG_0868 13-07-17-PeteHambley-IMG_0873 13-07-17-PeteHambley-IMG_0879 13-07-17-PeteHambley-IMG_0886 13-07-19-PeteHambley-IMG_0890 13-07-19-PeteHambley-IMG_0893 13-07-19-PeteHambley-IMG_0899 13-07-19-PeteHambley-IMG_0901 13-07-19-PeteHambley-IMG_0904 13-07-19-RhysTyers-DSC_0341 13-07-19-RhysTyers-DSC_0346 13-07-19-RhysTyers-DSC_0357 13-07-19-RhysTyers-DSC_0360 13-07-19-RhysTyers-DSC_0361 13-07-19-RhysTyers-DSC_0365 13-07-19-RhysTyers-DSC_0369 13-07-19-RhysTyers-DSC_0371 13-07-20-Izi-P7202186 13-07-20-PeteHambley-IMG_0909 13-07-20-PeteHambley-IMG_0910 13-07-20-PeteHambley-IMG_0911 13-07-20-PeteHambley-IMG_0913 13-07-20-RhysTyers-DSC_0376 13-07-20-RhysTyers-DSC_0377 13-07-21-Izi-Adder on Kal 13-07-21-Izi-Cave formations-Monatip 13-07-21-Izi-Entrance Monatip 13-07-21-Izi-On the top of pitch-Monatip 13-07-21-Izi-Rigging pitch-Monatip 13-07-21-Izi-Rigging-Monatip 13-07-21-PeteHambley-IMG_0933 Jailbreak - setting II 13-07-21-PeteHambley-IMG_0935 Jailbreak - maybe maybe 13-07-21-PeteHambley-IMG_0938  - squeeze III 13-07-21-PeteHambley-IMG_0941 Rhys exiting jailbreak I 13-07-21-PeteHambley-IMG_0942 Rhys exiting jailbreak II 13-07-25-Izi-Camp X-ray 13-07-25-Izi-Canyon-Lethe 13-07-25-Izi-Clare in Lethe canyon 13-07-25-Izi-Lethe-canyon 13-07-25-Izi-Sifon-Lethe 13-07-25-Izi-Sifon-Lethe (2) 13-07-25-PeteHambley-IMG_0946 13-07-25-PeteHambley-IMG_0947 13-07-25-RhysTyers-DSC_0394 13-07-25-RhysTyers-DSC_0399 13-07-25-RhysTyers-DSC_0407 13-07-25-RhysTyers-DSC_0409 13-07-25-RhysTyers-DSC_0411 13-07-25-RhysTyers-DSC_0415 13-07-25-RhysTyers-DSC_0419 13-07-25-RhysTyers-DSC_0421 13-07-25-RhysTyers-DSC_0423 13-07-25-RhysTyers-DSC_0428 13-07-25-RhysTyers-DSC_0429 13-07-25-RhysTyers-DSC_0430 13-07-25-RhysTyers-DSC_0436 13-07-25-RhysTyers-DSC_0438 13-07-25-RhysTyers-DSC_0447 13-07-26-Izi-end of cuckoo's nest 13-07-27-Izi-Sunrise 13-07-27-Izi-Waiting for sunrise 13-07-27-Izi-out of the cave 13-07-27-PeteHambley-IMG_0948 Gilette pot 13-07-27-PeteHambley-IMG_0949 View from B20 towards Skrbina 13-07-27-PeteHambley-IMG_0952 Kanet and Dave 13-07-27-PeteHambley-IMG_0953 Janet goes caving in B20 13-07-29-KateSmith-IMG_3440 13-07-29-KateSmith-IMG_3441 13-07-29-KateSmith-IMG_3445 13-07-29-KateSmith-IMG_3448 13-07-29-KateSmith-IMG_3451 13-07-29-RhysTyers-DSC_0449 13-07-29-RhysTyers-DSC_0474 13-07-30-KateSmith-IMG_3460 13-07-30-KateSmith-IMG_3461 13-07-30-KateSmith-IMG_3467 13-07-30-KateSmith-IMG_3469 13-07-30-KateSmith-IMG_3470 13-07-30-KateSmith-IMG_3477 13-07-30-KateSmith-IMG_3478 13-07-30-KateSmith-IMG_3486 13-07-30-KateSmith-IMG_3490 13-07-30-KateSmith-IMG_3491 13-07-30-PeteHambley-IMG_0960 Kuk 13-07-30-PeteHambley-IMG_0969 Rhys on Skrbina 13-07-30-PeteHambley-IMG_0977 Dewi draft testing in K2 13-07-30-RhysTyers-DSC_0482 13-07-30-RhysTyers-DSC_0501 13-07-30-RhysTyers-DSC_0513 13-07-30-RhysTyers-DSC_0521 13-07-30-RhysTyers-DSC_0523 13-07-30-RhysTyers-DSC_0524 13-07-31-Izi-Dave Kp. on sunset spot 13-07-31-Izi-sunset 13-07-31-Izi-sunset (2) 13-08-01-Izi-Hotline-some wird face 13-08-01-Izi-M16-Antonio on travers 13-08-01-Izi-M16-exhebition road 13-08-01-Izi-Stalactite close up 13-08-01-Izi-Triglav in Exhebition road 13-08-01-Izi-beginning of hotline 13-08-01-Izi-bottom of mig. country 13-08-01-Izi-stalactites in Exhebition road 13-08-01-Izi-top of Gladiators traverse 13-08-02-Izi-Cave art on Kal 13-08-02-KateSmith-IMG_3566 13-08-02-KateSmith-IMG_3568 13-08-02-KateSmith-IMG_3572 13-08-03-RhysTyers-DSC_0531 13-08-03-RhysTyers-DSC_0535 13-08-03-RhysTyers-DSC_0537 13-08-03-RhysTyers-DSC_0538 13-08-06-RhysTyers-DSC_0541 13-08-10-RhysTyers-DSC_0550 13-08-10-RhysTyers-DSC_0553 13-08-10-RhysTyers-DSC_0557 13-08-10-RhysTyers-DSC_0559 13-08-10-RhysTyers-DSC_0565 13-08-10-RhysTyers-DSC_0573 13-08-11-KateSmith-IMG_3577 13-08-11-KateSmith-IMG_3578 13-08-11-KateSmith-IMG_3581 13-08-11-KateSmith-IMG_3586 13-08-11-KateSmith-IMG_3588 13-08-11-KateSmith-IMG_3589 13-08-11-KateSmith-IMG_3591 13-08-13-KateSmith-IMG_3613 13-08-13-KateSmith-IMG_3618 13-08-13-RhysTyers-DSC_0587 13-08-14-KateSmith-IMG_3648 13-08-14-KateSmith-IMG_3651 13-08-14-KateSmith-IMG_3652 13-08-14-KateSmith-IMG_3655 13-08-15-KateSmith-IMG_3662 13-08-15-KateSmith-IMG_3664 13-08-15-KateSmith-IMG_3665 13-08-15-KateSmith-IMG_3667 13-08-15-KateSmith-IMG_3672 13-08-15-KateSmith-IMG_3674 13-08-15-RhysTyers-DSC_0590 13-08-15-RhysTyers-DSC_0594 13-08-15-RhysTyers-DSC_0596 13-08-15-RhysTyers-DSC_0605 13-08-15-RhysTyers-DSC_0608 13-08-15-RhysTyers-DSC_0615 13-08-15-RhysTyers-DSC_0616 13-08-15-RhysTyers-DSC_0621 13-08-16-KateSmith-IMG_3688 13-08-16-KateSmith-IMG_3690 13-08-16-KateSmith-IMG_3692 13-08-16-KateSmith-IMG_3697 13-08-16-KateSmith-IMG_3700 13-08-16-KateSmith-IMG_3704 13-08-16-RhysTyers-DSC_0624 13-08-16-RhysTyers-DSC_0625 13-09-10-TimChild-IMG_8111 Stitch 13-09-10-TimChild-IMG_8114 Stitch 13-09-10-TimChild-IMG_8152 13-09-10-TimChild-IMG_8158 Stitch 13-09-10-TimChild-IMG_8167 Stitch 13-09-10-TimChild-IMG_8343 13-09-10-TimChild-IMG_8344 Stitch 13-09-10-TimChild-IMG_8361


Images By Name:


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons License.