Info

Name

kubipan

Institution

Imperial College London

Field of study

computer

What areas of science / art are you interested in?

Cầu miền Nam thì cầu lô rơi thường là cầu kẹp số và cầu dạng số có tỷ lệ về cao hơn, cầu dạng số trong kết quả ngày 2/2, ta lại có kết quả xổ số Bình Dương giải 4.7 về 60600. Nuôi cặp lô 60 – 06.
Theo quy tắc cầu kẹp số kết quả ngày 2/2, ta được dàn lô tô đánh cho ngày 3/2 là 82 – 64 – 83 – 12 – 26.

Anything else...

http://plataformadeaprendizaje.iom.int/blog/index.php?userid=4737

Position

Staff