Info

Name

khoai lang

Institution

Imperial College London

Field of study

Accounting

What areas of science / art are you interested in?

Bình luận lô đề xổ số miền bắc ngày 2/5/2018 phần 5
Ngày 1/5, theo bảng kết quả ta có đầu về ít nhất là 9 và đuôi về ít nhất là 1, 5, ta ghép cặp đầu đuôi này vào để có cặp lô đánh cho ngày 2/5 là 91, 19, 95, 59.
Ta lấy đầu về ít nhất là 9 của ngày 1/5 ghép với đuôi về nhiều nhất là 3, 9 ta được cặp lô 93, 39, 99, nuôi cặp lô này trong ngày 2/5.

Anything else...

http://journal.uia.no/index.php/NJMLM/user/viewPublicProfile/12088

Position

Staff